Cryptocurrency CFD markets closed on 20/11/21 and 21/11/21

Due to the upgrade on MT5 servers, the Cryptocurrency CFD markets will be closed this weekend, on 20th and 21st of November 2021. It will reopen at 00:00(GMT+2) on Monday, 22 November 2021. We apologise for any inconvenience incurred. If …

Read more

Adjusted trading hours for Cryptocurrency CFD markets on 13/11/21 and 14/11/21

Read more

Adjusted trading hours for Cryptocurrency CFD markets on 13/11/21 and 14/11/21

Read more

เปิดบัญชีได้ง่าย และรวดเร็ว

  • ลงทะเบียน

    เลือกประเภทบัญชี แล้วส่งใบสมัครของคุณ

  • เงินทุน

    ฝากเงินทุนเข้าบัญชีของคุณโดยใช้ช่องทางการฝากเงินได้หลากหลายช่องทาง

  • การซื้อขาย

    เข้าถึงตราสารมากกว่า 300+ CFD รายการจากสินทรัพย์ทุกประเภทบน MT4/MT5

การเปิดบัญชีซื้อขาย Forex และ CFD เป็นเรื่องง่าย
ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการซื้อขาย!
เปิดบัญชีซื้อขายจริง