ปลดล็อก
TradingView ได้ฟรี!

วิธีขอรับสิทธิการใช้งาน TRADING VIEW ฟรี*

ในการขอรับสิทธิการใช้งาน Trading view แบบ Pro, Pro+ หรือ Premium เพียงแค่เปิดบัญชีซื้อขายจริงกับ VANTAGE ฝากเงินจำนวน $500 หรือมากกว่า และซื้อขายอย่างน้อย 5 ล็อตในแต่ละเดือนกับ VANTAGE และเราจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการใช้งาน Trading View ในเดือนนั้นให้คุณ

หากคุณสามารถทำตามเงื่อนไขสำเร็จแล้ว ส่งใบเสร็จของ TradingView ไปที่ [email protected] และเราจะทำการคืนเงินค่าธรรมเนียมการใช้งาน TradingView ให้กับคุณโดยตรงเข้าไปที่บัญชีซื้อขายของคุณ จำกัดลูกค้าหนึ่งคนต่อหนึ่งบัญชี TradingView

กรอกแบบฟอร์มด้านบนและรับเงินคนสำหรับค่าธรรมเนียมการใช้งาน TradingView ของคุณได้เลย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
เงื่อนไขดังต่อไปนี้จะถูกใช้กับทุกข้อเสนอยกเว้นมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 • ข้อเสนอของโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • ซื้อขายในคู่สกุลเงินอย่างน้อย 5 ล็อต ในรอบหนึ่งเดือนปฎิทิน
 • การคืนเงินจะถูกดำเนินการภายใน 10 วันแรกของแต่ละรอบเดือนปฎิทิน
 • ค่าสมาชิก Trading View จะถูกคืน หลังจากบัญชี Trading View ของลูกค้าครบกำหนดรอบสมาชิกรายเดือน โดยลูกค้าต้องส่งใบเสร็จยืนยันการเป็นสมาชิก Trading View ให้กับ VANTAGE
 • ทุกข้อเสนอของ VANTAGE เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (applicable law)
 • ข้อเสนอของ VANTAGE ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนความเสี่ยงของแต่ละบุคคลหรือสนับสนุนให้บุคคลทำการซื้อขายในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อขายของตนเอง
 • ลูกค้าควรแน่ใจว่าการตัดสินใจซื้อขายทุกครั้งอยู่ในระดับความเสี่ยงที่คุณพึงพอใจ
 • VANTAGE ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆบนแพลตฟอร์ม Trading View เราแนะนำให้ลูกค้าหาที่ปรึกษาทางการเงินก่อนมีการตัดสินใจลงทุนตามสัญญาณการเทรดหรือความคิดเห็นบนเว็บไซต์ Trading View
 • บัญชีใหม่จะถูกอนุมัติตามขั้นตอนการเปิดบัญชีของ VANTAGE ลูกค้าที่เปิดบัญชีควรตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นก่อนมีการเปิดบัญชีกับ VANTAGE
 • ลูกค้าที่ถูกแนะนำผ่าน Introducing Broker, PAM/MAM หรือผู้จัดการเงินทุน ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
 • VANTAGE ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใบสมัครหรือข้อบ่งชี้ใด ๆ ที่จะเข้าร่วมในโปรโมชั่นใด ๆ ตาม ดุลยพินิจของ VANTAGE โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลใด ๆ หรืออธิบายเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าว
 • VANTAGE ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้นการเข้าร่วมในข้อเสนอหรือ โปรโมชั่นของลูกค้า หากเชื่อว่ามีการฉ้อโกงที่น่าสงสัยหรือการกระทำของลูกค้าที่พบว่าละเมิดข้อกำหนด และเงื่อนไขบัญชีหรือข้อเสนอ / โปรโมชั่น เงื่อนไข ในกรณีที่มีการละเมิด VANTAGE ขอสงวนสิทธิ์ในการหักจำนวนโบนัสใดๆ
 • VANTAGE อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลา และจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้ให้กับลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ https://th.vantage-markets.com/ ลูกค้าควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอ โดยเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนี้ได้ตลอดเวลาแต่เพียงผู้เดียว
 • VANTAGE อาจยุติหรือยกเลิกโปรโมชั่นใดๆ ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียว
 • ทุกโปรโมชั่นของ VANTAGE จะถูกใช้กับบัญชีซื้อแบบ standard เท่านั้นนอกจากมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • VANTAGE จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการเข้าร่วมโปรโมชั่น
 • หากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีการแปลเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ลูกค้าจะต้องอ้างอิงเนื้อหาเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเป็นหลัก.
 • ผู้มอบข้อเสนอนี้ให้กับลูกค้าคือ Vantage Global Limited (SIBL 1383491)
 • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับบัญชีเดียวเท่านั้น และจะไม่นับรวมปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของทุกบัญชีที่ลูกค้ามีภายใต้ VANTAGE